Hoppa till huvudinnehåll

Landsvägsgatan inte längre huvudled

Landsvägsgatan i Malmköping är inte huvudled längre.

Det har förekommit lite frågetecken kring vad som gäller kring högerregel och huvudled på Landsvägsgatan i Malmköping. Så här ligger det till:

När väg 53 byggdes om till en förbifart upphörde beslutet om huvudled på Landsvägsgatan att gälla, men det efterföljande arbetet med omskyltning genomfördes inte. I samband med att kommunen påbörjade projektet med översyn av skyltar och trafikföreskrifter uppmärksammades detta och den felaktiga skyltningen har nu tagits bort.

På vissa gator behålls väjningsplikten respektive stopplikten och där kommer därmed inte heller skyltarna att tas ner. De skyltar som sitter upp gäller således. Där det finns kvar felaktiga vita markeringar i gatan, som påvisar väjningsplikt, kommer dessa att tas bort av kommunens gatuentreprenör.

Kommunen får inte själva föreskriva om huvudled – det görs av Länsstyrelsen respektive Trafikverket. Att ta bort huvudled på en gata som inte längre har karaktären av genomfartsled görs bland annat för att dämpa hastigheten och skapa ett samspel i trafiken som är tänkt att leda till en lugnare trafikrytm i och med att hastigheten inför varje korsning måste sänkas.

Arkiv