Hoppa till huvudinnehåll

Ledningsarbete i Flen

Sedan vecka 19 pågår ett ledningsarbete på Hagvägen och Änglundavägen i Flen.

Sörmland Vatten ska byta ut befintlig spillvattenledning mellan Hagvägen och Änglundavägen i Flen eftersom denna är i dåligt skick. Se aktuell sträcka på kartan ovan.

Ledningsarbetet utförs i egen regi av Sörmland Vatten och arbetet planeras starta vecka 19 och pågå fram till sommaren 2018.

Ledningarna kommer bytas ut/anläggas med konventionell schaktning (grävning). Under perioden för grävning på Hagvägen och Änglundavägen kommer framkomligheten vara begränsad. En körbana i taget hålls öppen för passerande trafik.

Har du frågor om ledningsarbetet är du välkommen att kontakta arbetsledare Stefan Lukic på 0150-800 169 eller projektledare Carolin Karlsson på 0150-800 104.

Uppdatering 2018-06-29: Ledningsarbetet är nu slutfört och återställning samt asfaltering återstår.

Arkiv