Hoppa till huvudinnehåll

Lustgas från gräddsifonpatroner

Vi vill uppmärksamma er på en destruktiv trend som förekommer bland ungdomar i kommunen som i berusningssyfte inhalerar lustgas från gräddsifonpatroner.  

Användning av lustgas inom medicinen är en väl beprövad och säker metod för smärtlindring. Icke medicinsk användning i berusningssyfte riskerar dock att bli skadlig, dels för att det kan medföra akut syrebrist med risk för svimning eller -i ovanliga fall- kvävning; men framförallt för att det finns en väl belagd risk att utveckla kroniskt missbruk med daglig dosering av tiotals eller till och med hundratals gräddsifonpatroner. Det senare användningsmönstret innebär, förutom dess uppenbart negativa sociala konsekvenser, en påtaglig risk för skador på nervsystem och benmärg. Dessa skador beror på att upprepad och långvarig exponering för lustgas medför uppkomst vitamin B12-brist. Vitamin B12 är nödvändigt bland annat för underhåll och reparation av nervceller samt för nybildning av blodkroppar. Uppkomna skador -tex domningar och nedsatt känsel i händer och fötter- kan i värsta fall bli permanenta. (Källa Giftinformationscentralen)

Visar någon i din omgivning upp tecken på bruk av lustgas eller annan skadlig substans? Kontakta kommunens öppenvård Nova ung för att få råd och stöd, telefon: 0157-431013 https://flen.se/stod-omsorg/behandling/stod-for-unga/ 
Vid akut förgiftning eller misstanke om fysisk påverkan efter kroniskt lustgasmissbruk kontakta Giftinformationscentralen 010-4566700

Arkiv

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2021-07-07 14:48:30