Hoppa till huvudinnehåll
Valborgsmässoeld

Majbrasor – Det här gäller!

Flens kommun har inte infört eldningsförbud för närvarande. Det innebär dock inte att brandrisken i skog och mark är låg. Det kan lokalt sett vara torrare på vissa platser och att fjolårsgräs fortfarande är en väsentlig faktor för spridning.

Generellt gäller att man ska aldrig ska starta en brasa som är så stor att man inte kan släcka den om något skulle inträffa.

Detta gäller alla dagar av året. Om du som är ansvarig för en majbrasa har tveksamheter kring om de lokala förhållandena inte är gynnsamma, bör du undvika att elda.

På vissa platser kanske det är bättre att anlägga en mindre bål för att ”symboliskt fira” valborg. Anlägger du en brasa ska du vara säker på att kunna släcka den själv utan medverkan från räddningstjänsten.

Om du väljer man att starta en majbrasa råder vi dig att följa nedanstående punkter.

 

  • Det ska finnas en utsedd person som ansvarar för eldningen. Denna person är ansvarig för hela processen.
  • Eldning sker på eget ansvar.
  • Eldningsplatsen ska hela tiden bevakas.
  • Se alltid till att skaffa markägarens godkännande.
  • Det ska finnas släckutrustning på eldningsplatsen, typ vattenslang. Vattenhinkar och brandsläckare är inte godkänt.
  • Skulle väderförhållanden förändras till det sämre under eldningen skall eldningen avbrytas.
  • Elden/bålet/brasan får inte vara större än att den kan släckas av arrangören själv.
  • Kontrollera att inga smådjur befinner sig i riset innan du tänder. Om brasmaterialet har legat på platsen ett tag kan det ha lockat till sig mindre djur, som till exempel igelkottar. Det finns även tillfällen då fåglar byggt bo i rishögar.
  • Tänd brasan i första hand med trä/näverlunta, alternativt tändvätska. Använd inte bensin, eftersom det är mycket farlig på grund av gasbildning. Använd absolut inte spillolja som är både miljö- och hälsofarligt.
  • När majbrasan har brunnit ner ska resterna skottas ihop och eventuell glöd släckas.

Mer information om majbrasor finns här –

 

Arkiv