Hoppa till huvudinnehåll

Malmköpings bibliotek blir mer tillgängligt

Så kallade merÖppna bibliotek är något som blir allt vanligare runt om i landet, nu har turen kommit till Malmköpings bibliotek att merÖppna och därmed öka servicen – och det rejält!

Så funkar det

Kortfattat går det ut på att bibliotekets besökare kan komma till biblioteket på de tider som passar dem. Konceptet kan användas som ett komplement till bibliotekets bemannade öppettider.

De besökare som vill nyttja biblioteket utanför ordinarie öppettider kommer in i lokalerna genom identifiering med lånekort eller passerkort och kan på så sätt ta del av dess utbud, surfa på nätet, läsa tidningar, låna/återlämna, hämta reservationer med mera. Vi kommer att informera om gemensamma riktlinjer/regler för det merÖppna biblioteket och även sätta en 18-årsgräns för bibliotekets besökare utanför de ordinarie öppettiderna.

Besökare som vill använda sig av merÖppet kommer att ingå ett speciellt avtal med biblioteket där besökaren förbinder sig att följa uppsatta regler om hur de förväntas uppföra sig inne i lokalen.

Åldersgränsen är viktig ur ett försäkringsperspektiv, minderåriga kan inte hållas ansvariga på samma sätt om problem eller skadegörelse skulle uppstå inne i bibliotekslokalen. Det krävs också att man är 18 år för att kunna skriva det ändamålsenliga avtalet. Självklart är barn och unga välkomna att besöka det merÖppna biblioteket tillsammans med vuxen; förälder, lärare etc.

Bakgrund

Intresset för ett merÖppet bibliotek i Malmköping väcktes i samband med att den nya lokalen i stadshuset skulle invigas i februari 2018. Flytten till ny lokal med en mer central placering innebar ett rejält uppsving i antalet besökare.

Roger Tiefensee, dåvarande nämndsordförande, har informerat om att ärendet om meröppet lyfts fram i nämndplanen (runt årsskiftet 2017/2018). Eftersom det uttrycktes ett behov från Malmköpingsborna att kunna använda sitt bibliotek mer, utefter deras önskemål och på tider som passar dem (t ex för heltidsarbetande, förskolor, föreningar etc.) Frågan kom bland annat upp på invigningen av den nya lokalen (14 febr 2018). Då det ej funnits förutsättningar eller möjlighet att bemanna biblioteket mer än en och en halv dag i veckan, var ett merÖppet bibliotek ett välkommet alternativ.

Resonemang fördes kring att starta ett merÖppet bibliotek på orten för att göra det ännu mera tillgängligt inom vettiga ekonomiska ramar. Eftersom vi inte haft ekonomiska förutsättningar att starta ett merÖppet bibliotek, sökte Flens kommuns bibliotek och BUK:s förvaltning, mars 2018, Kulturrådets bidrag ‘’Stärkta bibliotek’’. Vi beviljades då pengar för att testa en merÖppet-funktion på Malmköpings bibliotek.

Syfte

Detta är en service som skapar värde för användarna av biblioteket. Syftet är också att kunna stärka samarbeten mellan andra lokala aktörer. Det ger invånarna rätt förutsättningar att besöka biblioteket under de tider som passar deras livsmönster, detta kan vara personer som pga arbete inte annars har möjlighet att besöka biblioteket under dess ordinarie öppettid.

Det ger invånarna ett rum att umgås i, möjlighet för föreningar att anordna träffar för bokcirklar, bridgeklubbar eller stickcaféer eller liknande. Att införa merÖppet på biblioteken är ett sätt att utöka servicen till besökarna utan att öka kostnaderna för personal.

Målbild

Vår förhoppning är att Malmköpings bibliotek ska hållas öppet mellan kl 6-21, mån-fre, utanför de ordinarie öppettiderna (mån 9-12, 13-18 och ons 13-17). Utanför dessa tider är lokalerna larmade. I förlängningen ser vi också att det är merÖppet under helg och röda dagar.

Erfarenheter

Trosa stadsbibliotek och biblioteket Navet i Vagnhärad

Det fungerar jättebra! MerÖppet-användarna är ansvarsfulla och rädda om sina bibliotek, vi har inga problem med vandalisering eller ”obehöriga” i lokalerna. Någon gång då och då får vi veta att t ex några barn/ungdomar lånat en förälders nyckelbricka och varit inne själva trots att det inte är tillåtet och det händer väl att någon ”råkar” släppa in andra besökare som inte har egna brickor, men det är inget som lett till någon incident. Det går ju alltid att spåra någon som varit i lokalen då någon måste låsa upp med sin bricka, det är ju inte så att vem som helst kan komma och gå. Det är ett förtroende och det vet användarna om!

Därför tycker jag inte att man ska ge alla med lånekort automatisk tillgång till merÖppet, utan man ska vara tvungen att ingå ett avtal och godkänna reglerna innan  man tilldelas nyckelbricka.

Föreningar har också fördelar, det underlättar för alla i en förening att nyttja lokalerna om alla skaffar egna brickor. Mindre krångel med nycklar och att någon måste finnas på plats och släppa in. Meröppet är ett stort lyft för ideella krafter som vill utnyttja bibliotekens möjligheter!

Vi har bra kontakt med våra ”stammisar” bland meröppet-användarna och de hjälper oss att hålla koll på om något är trasigt eller inte som det ska i våra lokaler, om tidningarna inte kommer som de ska på morgonen osv.

Jag tror verkligen att ju större förtroende man ger sina besökare desto tydligare känner de att det är deras bibliotek, att de är delaktiga och att vi finns till för dem!

/Malin Lundin, bibliotekschef Trosa

Katrineholm

Innan vi drog igång så fanns det absolut oro inför hur det skulle gå, men vi har bara goda erfarenheter av merÖppet i Katrineholm. Kulturhuset Ängeln är merÖppet sedan mars 2018 och vi har inte haft någon allvarlig incident. Vid några tillfällen i början så gick visserligen larmet igång, men det berodde på missförstånd och felaktigt handhavande av oss själva eller vaktbolaget. Besökarna har skött sig exemplariskt och uttrycker att de har stor glädje och nytta av merÖppet.

/Hanna Rasmussen, bibliotekschef Katrineholm.

 

Från leverantören

Denna funktion är mycket uppskattad på många bibliotek i Sverige, Danmark och i övriga delar av världen. Bibliotheca (de vi tecknat meröppetavtalet till) har levererat ca 500 system och det har verkligen blivit en succé för biblioteken, en utökad service till låntagarna och ett lyft för hela samhället i stort. Det har enbart varit en handfull fall med vandalism. Om det mot förmodan är någon som inte sköter sig, kan man lätt låsa personen ute för kommande besök, genom att avregistrera besökaren i meröppetsystemet. I systemet kan man också i efterhand se vilka personer som har loggat in på biblioteket under merÖppet-perioden ifall det är någon händelse som bibliotekspersonalen vill följa upp.

 

Arkiv