Hoppa till huvudinnehåll

Medarbetare testad positivt för Covid-19

En medarbetare på ett boende i Flens kommun har testats positivt för Covid-19. Denne har haft symptom men misstagit dem för astma.

Fem av de boende testades för Covid-19 under söndag 15 mars. Provsvaren kom måndag 16 mars, fyra stycken har testats positivt för Covid-19. På grund av rådande situation införde Flens kommun besöksförbud från och med söndag 15 mars, på samtliga boenden i kommunen.

Så här hanterar Flens kommun den uppkomna situationen
I tät dialog med smittskydd begränsar Flens kommun de boende till sina lägenheter. Vi begränsar antalet personer (boende och medarbetare) som är på det aktuella boendet. Vi fortsätter att följa de basala rutinerna om hygien med handtvätt samt använder munskydd plus skyddsglasögon alternativt munskydd med visir i det dagliga arbetet på boendet. Alla betraktas som smittade i dagsläget oavsett testresultat och/eller eventuella symptom. Anhöriga till boende är informerade om läget.

Verksamheterna på Bron och Dagrehab stängs tills vidare. Detta för att medarbetare behöver omplaceras just nu för att säkerställa att verksamheten i förvaltningen kan fortsätta bedrivas som vanligt och för att undvika spridning av eventuell smitta.

-Vårt uppdrag är fortsatt att upprätthålla vår verksamhet och vi följer noggrant de anvisningar som vi får från smittskyddsläkare i Region Sörmland och av Folkhälsomyndigheten, säger Iris Pettersson, förvaltningschef, socialförvaltningen.

UPPDATERING:

Tre av fyra positivt testade boende för corona är kvar på boendet och behandlas där. En fjärde, som behandlades på infektion inom Region Sörmland avled tyvärr under veckans inledning.

Av dessa så har två stycken idag varit symtomfria i mer än 48 timmar och har därmed blivit friskförklarade. Boendet kan därmed ta hand om dessa två som vanligt igen. Alla beslut är tagna i samråd med smittskyddssköterska från Region Sörmland. Boendet har en av de som testades positivt för Coronaviruset som fortfarande har ”lättare” övre luftvägssymtom, och hålls fortsatt isolerad i sitt rum till denne är symptomfri.

I övrigt följer man som medarbetare i Flens kommun Folkhälsomyndighetens rekommendation. Är man symtomfri så arbetar man som vanligt. Vid symptom på sjukdom, stannar man hemma. Även detta är avstämt med smittskyddet.

Arkiv