Hoppa till huvudinnehåll
Publikhav där en person sträcker upp händerna och formar ett hjärta med pekfingarna och tummarna

Medborgare mer positiva till Flen i undersökning

SCB gör varje år medborgarundersökningar i kommuner i landet. 2017 års undersökning visar att nöjdheten bland kommuninvånarna i Flens kommun har gått upp sedan tidigare år.  

Det är små steg uppåt på skalan, men ändå uppåt.

– I de tre nöjdhetsindexen man har tittat på har det ökat något i varje index, även om medeltalet för landet ligger högre än Flen, säger Tomas Bonér, planeringssekreterare i Flens kommun.

Resultaten från undersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare.

Den består av tre olika delar med varsitt helhetsbetyg:

  • Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Ökning från index 44 till 45.
  • Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. Ökning från 43 till 44.
  • Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Ökning från 32 till 33.

– Det som alltid brukar få högst betyg i dessa undersökningar är nöjdheten med Räddningstjänst, som ligger högt (index 72) även i år. I övrigt kan vi se att till exempel nöjdheten med gymnasieskolan har ökat med sex enheter till 43.

Här kan du läsa rapporten från i år och tidigare år

Om SCB:s medborgarundersökning

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 131 kommuner 2017. Första gången SCB genomförde undersökningen var 2005.

I denna rapport redovisas resultatet för Flens kommun. Undersökningen genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober 2017. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 42 procent enkäten.

Jämförelser med resultat för samtliga kommuner avser de 131 kommuner som var med i undersökningen 2017.

Arkiv