Hoppa till huvudinnehåll
Poliser i tjänst. Foto: Mostphotos

Medborgarlöftet 2018

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Flens kommun och handlar om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Medborgarlöftet har sin grund i en lokal lägesbild som tagits fram genom medborgardialog, Polisens medarbetardialog, Polisens trygghetsmätning och egen kunskap från samverkan mellan kommun och polis.

Det övergripande målet är att den upplevda tryggheten för kommuninvånarna ska öka och att utsattheten för brott ska minska. Det är ett långsiktigt arbete. År 2020 ska en generell ökning av den upplevda tryggheten gå att avläsa i trygghetsmätningar och medborgardialoger.

Narkotikamissbruk och försäljning av narkotika är ett identifierat problem i kommunen som också får konsekvenser i form av andra brott och en ökad otrygghet i det offentliga rummet. Enligt Polisen är inte det faktum att ungdomar samlas och umgås i orternas centrala delar ett problem i sig. Men däremot kan bristen på närvarande vuxna och aktiviteter för unga göra att det kan upplevas som gängbildning och att det blir stökigt.

Med en rad åtgärder är det Polisens och kommunens gemensamma mål att öka tryggheten och minska risken för att bli utsatt för brott.

  • Polisen och Flens kommun kommer under 2018 kraftsamla mot narkotikan. Ett gemensamt förebyggande arbete riktas till skolorna i kommunen.
  • Polisen ska störa och agera mot de lokala kriminella nätverk som finns i Flens kommun.
  • Flens kommun ska ge stöd och hjälp till de som vill hoppa av en kriminell livsstil.
  • Flens kommun ska tillsammans med polisen arbeta för att finnas närvarande på relevanta tider och platser för att vara goda förebilder för ungdomar.
  • Flens kommun ansvarar för konceptet Trygg vuxen som ska fokusera på områden där unga finns.
  • Polisen ska öka synligheten i centrala Flen och runt tågstationen genom riktad fotpatrullering vid så kallade “hot spots”.
  • Flens kommun ansvarar för att arrangera och bjuda in till trygghetsvandringar i kommunen. Minst två trygghetsvandringar ska genomföras i Flens kommun med kommunen, Polisen och de som bor på orten.  Minst en ska genomföras på kvällstid. Kommunen ansvarar för att följa upp trygghetsvandringar och genomför åtgärder som är möjliga, som kommunen har rådighet över och har påvisad effekt på tryggheten.

Medborgarlöftet kommer att utvärderas med resultatredovisning under 2018. Detta genomförs gemensamt av kommunen och polisen.

Medborgarlöftet är undertecknat av Anders Gölevik, lokalpolisområdeschef samt Håkan Bergsten, kommunchef Flen.

Arkiv