Hoppa till huvudinnehåll
Flertal händer i fokus gör high five

Nöjd Kund Index 2020

Flens kommuns myndighetsservice till företagare har fått ett bättre betyg för år 2020. Flens kommun får det sammanvägda betyget 71 av 100, förra årets betyg var 68 av 100.

Kommunens mål är att ständigt förbättra bemötandet till företagare i kommunen. Betyget 71 av 100 är något lägre än rikssnittet som är 73 av 100.

NKI är ett prioriterat område för kommunens myndighetsservice.

Genom att undersöka hur företagare upplever vår myndighetsservice i beslutsärenden hos oss använder vi NKI-undersökningen (Nöjd Kund Index) som utgör Insikt, Öppna jämförelser företagsklimat.

En Väg In-gruppen, bestående av representanter från respektive myndighetsområde, analyserar och lägger upp arbetet med utgångspunkt från NKI och de svar som lämnas i rapporten. Detta följs upp kontinuerligt av den gruppen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunledningsgruppen.

Arkiv