Hoppa till huvudinnehåll
Barn som går på skolområde

Nr 2 i Sörmland

I Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun hamnar Flen på andra plats av alla sörmländska kommuner efter Trosa som tar förstaplatsen.

Förra året rankades Flen på plats 275.

Flens kommun ligger på 172:a plats bland landets 290 kommuner med ett index på 42,164 i denna jämförelse.

I årets Bästa skolkommun har Lärarförbundet gått över till att basera rankningen på ett indexbaserat underlag. Detta innebär att varje kommun dels kommer att få den vanliga rankningsplaceringen men också ett individuellt indexvärde. Indexvärdet gör det möjligt för kommunen att kunna följa sin utveckling oberoende av hur det går för andra kommuner.

I Lärarförbundets ranking gör de en jämförelse av tio kriterier. Det är framförallt elevernas meritvärde i åk 9 och resurstilldelningen som Lärarförbundet ser som Flens kommuns styrkor medan andel barn i förskolan och lärarnas utbildningsnivå ses som kommunens svagheter och drar ned resultatet.

Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval.

Med resurstilldelning menar Lärarförbundet andelen resurser som läggs på undervisning utifrån kostnaden för skolformen, antal invånare och den kommunala kostnadsutjämningen.

Jag är en oerhört stolt skolchef. Jag ger en stor eloge till våra politiker som hållbart satsar på vår skola i Flen och våra duktiga skolledare och lärare som skapar goda förutsättningar för våra barn och ungdomars lärande, säger Lena Furén förvaltningschef Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen.

Läs mer om Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun här https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2019/flen 

Arkiv