Hoppa till huvudinnehåll
Illustrationsbild över området Gårdsjö Strand med vy från Gårdsjön

Nu har detaljplanen trätt laga kraft!

Den 22 november 2021 antog Flens kommunstyrelse detaljplanen över det nya området Gårdsjö Strand i Flen och idag har beslutet om detaljplanen trätt laga kraft.

I natur- och sjönära området Gårdsjö Strand kommer ett nytt landmärke uppföras. Här kommer människor i alla åldrar få en chans att bo i ett område med god tillgång till service och publika kommunikationer och med ett kort promenadavstånd till centralstationen. Kommunstyrelsen antog på sammanträdet den 22 november detaljplanen som rymmer 200 bostäder, ett LSS-boende med cirka 6 lägenheter, fem radhus och ett äldreboende med cirka 70 platser.

Jag tycker att det här är unikt. Processen har gått fort och det är en jätteviktig fråga för Flens kommun. Det här är inte bara en byggnad som uppförs, det är ett helt nytt område vi bygger – det är häftigt! Och det är ett otroligt fint område. Samma kvalitet som omgivningen har, samma kvalitet ska erbjudas de boende. Det här visar på framtidstro och framtidssyn för Flens kommun. Grattis Flen! Sa Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Munter innan alla i salen sa ja till förslaget med en samstämmig applåd.

2015 beslutades förändringar i skolstrukturen som innebar bland annat att Söderskolans lokaler blev tomma. Flens kommunfastigheter AB (FKAB) ansökte 2017 om planbesked för fastigheten Söderskolan 2 (fastigheten där Söderskolan var belägen) för att möjliggöra bostadsbebyggelse inom området.

Med hänsyn till platsens attraktiva läge utlystes under hösten 2019 en markanvisningstävling. Syftet med tävlingsformen var att få fram det bästa förslaget för området där både ett äldreboende samt bostäder skulle rymmas. Våren 2020 utsågs Sveafastigheter Bostad AB som vinnare då deras förslag stämmer väl överens med kommunens vision för området.

Gårdsjö strand vy från ovan

Vybild Gårdsjö strand. Närmast i bild äldreboende, radhus och LSS-boende. Förlänger planerad Boulevardgata genom bebyggelse längs Sveavägen. En skogsdunge bevaras, som bidrar med grönt och kvalitet till området.

Illustrationsbilder på äldreboendet inom Vävskeden 19, 21 och 22.

Läs hela detaljplanen här: https://flen.se/bygga-bo-miljo/samhallsplanering/pagaende-planarbeten/

Följ projektet på denna sida: https://flen.se/bygga-bo-miljo/samhallsplanering/gardsjo-strand/

Arkiv