Hoppa till huvudinnehåll

Ny detaljplan för Malmköpingsområde

Den 23 november gick detaljplanen för Hedens äldreboende i Malmköping ut på granskning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun har tagit fram ett nytt förslag till detaljplan för Malmköping 2:112, som är beläget i centrala Malmköping och där bland annat bland Hedens äldreboende ligger. Detaljplanen ska möjliggöra en utbyggnad av äldreboendet samtidigt som kulturmiljövärden värnas.

Planförslaget, som under hösten 2017 var ute på samråd, är på granskning under tiden 23 november till 14 december 2018. Om du har synpunkter på förslaget ska de vara skriftliga och inkomna senast den 14 december 2018 till:

Flens kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 642 81 FLEN

Handlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen i stadshuset, Flens och Malmköpings bibliotek samt på kommunens hemsida:

flen.se/bygga-bo-miljo/samhallsplanering/pagaende-planarbeten/

Arkiv