Hoppa till huvudinnehåll

Ny fördelning av skyddsbehövande flyktingar

Migrationsverket har sänkt prognosen för hur många skyddsbehövande från Ukraina som Sverige förväntas ta emot under 2022. Myndigheten har därför reviderat det antal flyktingar som ska anvisas till kommunerna under 2022.

Migrationsverket redovisade kommuntalen till regeringen 17 juni. Riksdagens socialförsäkringsutskott fattade beslut om förslag på Jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande den 21 juni. Först efter att de nya lagändringarna trätt i kraft den 1 juli kan Migrationsverket anvisa vissa skyddsbehövande till kommunerna, som då är skyldiga att ordna boende.

Kommuntalen baseras på kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen.

Flens kommuns kommuntal är fem personer.

Det är Migrationsverket som beslutar vilka som ska anvisas till en kommun. De kommer prioritera de som bor i deras anläggningsboenden, anhöriga till ensamkommande barn som är anvisade i kommunen, familjer med särskilda behov och familjer med barn som börjat i skolan i kommunen.

På Migrationsverkets anläggningsboende i Flen finns det i dagsläget redan fler än fem personer. Med de nya kommuntalen, där Flens siffra alltså är beslutad till fem personer, kommer det i praktiken bli att personer anvisas en annan kommun än Flen. Om så blir fallet kommer anvisningar till andra kommuner att ske successivt efter 1 juli.

De flyktingar som ordnat eget boende omfattas inte av kommuntalen så länge de bor i eget boende och kan inte anvisas en kommun. Om deras boendesituation förändras och de inte kan bo kvar där de bor, ska de anmäla sig till Migrationsverket som då ordnar boende fram tills dess att personerna kan anvisas till en kommun. Det är fortsatt Migrationsverket som har huvudansvaret för att ordna boende till skyddsbehövande och kan, förutsatt att den nya lagstiftningen träder i kraft, uppdra till kommunerna att hjälpa dem med det.

Arkiv