Hoppa till huvudinnehåll

Ny kommunchef i Flens kommun

Idag, torsdag 21 september, har kommunstyrelsen i Flens kommun beslutat om att anställa Håkan Bergsten som ny kommunchef.

– Det är med stor glädje som jag idag tackat ja till erbjudandet om att bli Flens nya kommunchef. Det känns fantastiskt kul och spännande. Att arbeta med att utveckla människor och organisationer inspirerar mig. Jag vill vara med och bidra till Flen kommuns utveckling där bland annat bemötande och service till medborgare och företag blir viktiga delar, säger Håkan Bergsten.

Håkan Bergsten är i dag förvaltningschef i serviceförvaltningen i Enköpings kommun och har lång erfarenhet av chefs- och ledarskap i politiskt styrda organisationer och statliga myndigheter. Han har tidigare haft olika chefsuppdrag i Västerås stad och i Försvarsmakten.

Kommunstyrelsens presidium har hållit i kommunchefsrekryteringen.

– Vi tror att Håkan med de erfarenheter han har kommer att tillföra Flens kommun mycket. Förutom att han har en bred erfarenhet från offentlig verksamhet så känner jag att vi får en trygg, resultatinriktad och erfaren ledare till vår kommun. Håkans bakgrund ger oss möjlighet att förstärka delar där vi känner att vi har en del kvar att göra. Bland annat är hans bakgrund gällande frågor om intern service och bemötandefrågor extra intressant, säger kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Larsson (S).

Håkan Bergsten tillträder sin nya tjänst 1 januari 2018.

Arkiv