Hoppa till huvudinnehåll

Ny prövning av befintliga skjutbanor

Samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun har tagit emot en anmälan enligt miljöbalken från Flens Pistolskytteklubb och Flens Skyttegille gällande befintlig skjutverksamhet. Här kan du ta del av anmälan som utgör beslutsunderlaget.

Flens Pistolskytteklubb och Flens Skyttegille bedrivs på fastigheten Salsta 7:3 och ska nu samprövas utifrån miljö- och hälsopåverkan. Ta del av anmälan som utgör beslutsunderlaget längst ned på sidan.

Synpunkter skickas till mejladress samhallsbyggnad@flen.se eller via post till adress Flens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 642 81 Flen.

Ange diarienummer 2022.562.

Lämna dina synpunkter senast den 24 juni 2022.

Arkiv