Hoppa till huvudinnehåll
Lupiner

Lupiner

Ny sida om invasiva arter

En ny webbsida med information om invasiva arter finns nu på flen.se.

Invasiva arter kan orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa. Bland de arter som hittas i Flens kommun finns lupin, jätteloka och parkslide.

På sidan nedan kan du få mer information om hur man bekämpar dessa.

Invasiva arter

Arkiv