Hoppa till huvudinnehåll

Ny tobakslag från 1 juli 2019

1 juli 2019 börjar den nya tobakslagen att gälla vilket innebär en del förändringar både för återförsäljare av tobak samt för den som röker.

 

Allmänheten

Uteserveringar
Från och med 1 juli är det inte tillåtet att röka på någon form av uteservering. Inte heller avgränsade områden i anslutning till ett serveringsområde, rökrutor, kommer att vara tillåtna. Det är även rökförbud utanför entrén till uteserveringar.

Rökförbudet gäller alla typer av rökning; tobaksrökning, rökning med örtprodukter, e-cigarrettrökning och andra typer av förångning av tobak eller nikotinprodukter.

Rökfria miljöer
Den nya lagen innebär rökförbud i följande inom- och utomhusmiljöer:

Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, som tågperronger, busshållplatser och taxizoner. Även i andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet till exempel, gäller förbudet.

Lekplatser som är öppna för allmänheten.

Vid entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller på platsen för idrottsutövandet men också på platser som exempelvis kiosker, givet att dessa platser ligger inom det inhägnade området. Rökförbudet gäller även när idrottsanläggningen används för andra arrangemang.

 

Företagare

Från och med den 1juli 2019 krävs tillstånd för att sälja tobak. Även om företagare har anmält tobaksförsäljning innan den 1 juli 2019 behöver de ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019. Tillstånd söks hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Tillståndet betingar en årlig avgift för den tillsyn som utförs.

Som nämnt gäller rökförbudet på alla typer av uteserveringar, inte bara uteserveringar med tillstånd att servera alkohol, och man får inte anlägga rökrutor. Rökförbudet gäller alla typer av rökning; tobaksrökning, rökning med örtprodukter, e-cigarrettrökning och andra typer av förångning av tobak eller nikotinprodukter.

 

Ansvar

Det är ägaren eller den som bestämmer över ett visst utomhusområde som ansvarar för att förbudet efterlevs. Inomhus, och utanför entréerna till lokaler där rökförbud råder inomhus, har ägaren eller den som har tillgång till lokalen ansvaret. I gallerior och köpcentrum är det fastighetsägaren som ansvarar för att rökförbudet följs.

Folkhälsomyndighetens hemsida står att läsa mer om den nya lagen.

Arkiv