Hoppa till huvudinnehåll

Nya Måltidspolicyn ökar måltidsglädjen

På senaste kommunfullmäktigemötet beslutade ledamöterna att anta den nya Måltidspolicyn för Flens kommun som sätter grunden för att kommunens måltider ger måltidsglädje.

Den sätter grunden och riktningen för det framtida arbetet med att göra måltider som serveras i kommunens verksamheter god, integrerad, trivsam, miljösmart, näringsriktig och säker. Grundstenen i all mat som serveras i Flens kommuns verksamheter ska vara Livsmedelsverkets måltidsmodell.

Ett pussel av bitar som beskriver Måltidsmodellen i olika färger med text på varje pusselbit enligt: God, Integrerad, Säker, Näringsriktig, Miljösmart, Trivsam

Livsmedelsverkets måltidsmodell

Måltiden är en central och viktig del i livet oavsett om det gäller det växande barnet eller personer med funktionsnedsättning eller vårdtagare.

Monika Holm som är måltidschef i Flen berättar att alla på Måltidsservice är glada över att få en ny policy där tonvikten ligger på måltidsglädje, att den belyser betydelsen av hela måltiden inte bara maten på tallriken och inkluderar caféverksamhet.

“Med en policy som gäller för alla kommunens verksamheter hoppas vi det kommer spridas mycket måltidsglädje i Flens kommun, något vi inom Måltidsservice dagligen har möjlighet att ge och få, säger Monika.”

Här kan du ta del av Måltidspolicyn i sin helhet:

Måltidspolicy i Flens kommun

Arkiv