Hoppa till huvudinnehåll

Nyårsfyrverkerier – att tänka på!

Fyrverkerier ska användas med försiktighet och gott omdöme. Vid användande ska du visa hänsyn till våra husdjur och människor runt omkring. För att använda fyrverkerier behöver du nästan alltid tillstånd av Polisen.

Flens kommun arrangerar inget nyårsfirande i år heller, och kommer sålunda inte att ha några fyrverkerier i egen regi.

§ 18 Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

Den 1 juli 2019 tillkom ny lag som innebär att köpare och användare behöver särskild utbildning och särskilt tillstånd från polis för att använda raketer med styrpinne, vilket gäller även under nedan tillåtna tider.

a) Tillstånd krävs av polisen

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av polismyndigheten användas inom områden med detaljplan. I den så kallade trästaden i Malmköping råder totalförbud för fyrverkerier och pyrotekniska varor.

b) Tider när tillstånd inte krävs av polisen

Tillstånd av polisen behövs dock inte under följande tider:

från klockan 22.00 nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen;
från klockan 23.00 valborgsmässoafton till klockan 01.00 den 1 maj.

Du hittar de lokala ordningsföreskrifterna i sin helhet här

Allmänt om fyrverkerier från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:

Regler för att skjuta fyrverkerier

Arkiv