Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Bakom kulisserna i kommunen

Nu startar kommunen upp ett traineeprogram för sjuksköterskor. Under 1,5 år får den nyutexaminerade sjuksköterskan varva praktiskt arbete med utbildning, handledning och reflektion.

sjuksköterskor i fikarum

Hur uppkom idén för projektet?

Mari Rydberg, enhetschef för hälso- och sjukvårdspersonal i kommunen, berättar:

-Under ett flertal år har det varit svårt att rekrytera sjuksköterskor till våra verksamheter, särskilt sådana med erfarenhet. För nyexaminerade sjuksköterskor kan det samtidigt vara tufft att komma in i arbetet och känna sig trygg. Om man inte har någon erfarenhet sedan tidigare krävs dessutom en lång introduktion. Tanken med ett traineeprogram har vuxit fram med tiden. Hur kan vi rusta nyutbildade sjuksköterskor så att de på sikt kan ta ett eget områdesansvar? Går det att locka hit sjuksköterskor som bor här i kommunen? Regionen arbetar på detta sätt redan, så vi började fundera på ett eget traineeprogram.

Hur är traineeprogrammet upplagt?

Syftet med programmet är att den nyexaminerade sjuksköterska ska få en trygg och säker start i arbetslivet, men även en möjlighet att få stanna kvar i en tillsvidareanställning och få fortsätta utvecklas. Sjuksköterskan kommer under traineeperioden att bli placerad på särskilt boende, hemsjukvård, korttidsboende och särskilt boende LSS och socialpsykiatri.

Programmet pågår under tre terminer (1,5 år) där det praktiska arbetet varvas med handledning och diskussion kring de upplevelser och händelser som sjuksköterskan möter i det dagliga arbetet. En personlig handlingsplan upprättas och en handledande grupp och mentor utses. Som deltagare i kommunens traineeprogram får man även en bred introduktion i verksamheterna med studiebesök och utbildning i olika system.

Programmets första sjuksköterska

Först ut i traineeprogrammet är sjuksköterskan Ebba Karlsson. Hon kommer att tillbringa sitt första halvår på särskilda boenden. Ebba kommer ursprungligen från Flen och bor nu i Sparreholm. Även om sjuksköterskerollen är ny, känner hon till kommunen sedan tidigare, eftersom hon tidigare arbetat som vårdbiträde. Det var också den erfarenheten som gjorde att hon valde att utbilda sig till sjuksköterska.

- När jag gick på VFU* på hemsjukvården i Flen i våras, kom jag i kontakt med Mari som berättade att programmet skulle starta, berättar Ebba.
(* VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och innebär handledd praktik på en arbetsplats).

Ebba fortsätter:

- Det kändes lämpligt, just för att få en så bred grund som möjligt. Jag kan verkligen inte få en bättre start på min karriär. Det är ju ett tufft arbetsklimat att komma ut som nyexaminerad. Jag älskar den kommunala delen så jag är jätteglad att jag får den här chansen. Jag får en bra möjlighet att bilda relationer med mina patienter och lära känna dem, och ge så bra vård som möjligt!

Vi önskar Ebba och kommande traineesjuksköterskor varmt lycka till i framtiden!

Taggar:

Omsorg
Utbildning
sjuksköterska
traineeprogram
vård

Sidan uppdaterad: 2023-07-26

Hittade du rätt information?