Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Invasiva arter

Har du hittat främmande invasiva växter i din trädgård? De som berör oss extra mycket här lokalt är Lupin, Jätteloka, Jättebalsamin och Parkslide.

bilden visar lupiner blommor

Här kommer tre tips på hur du tar hand om växterna på rätt sätt.

  • När du rensat bort dessa arter, packa alltid växtdelarna i dubbla tätt förslutna säckar.
  • Åk till en bemannad återvinningscentral. I Flen är det Frutorp återvinningscentral som gäller. Du som har invasiva arter – dessa sorteras som energiåtervinning.
  • Kontakta personalen på plats och säg att du ska slänga en invasiv växt. Personalen visar dig i vilken container du ska slänga dina säckar i.

Kom ihåg att:

  • Läsa på innan du börjar bekämpa en invasiv växt då varje växt behöver bekämpas på olika sätt.
  • Aldrig slänga invasiva växter i komposten eller bland trädgårdsavfallet.
  • Aldrig transportera avfallet öppet (exempelvis i ett öppet släp).
  • Aldrig slänga växtavfall från invasiva växter i naturen.

Du kan också kontakta Flens kommun, som inventerar och bekämpar dessa arter.

samhallsbyggnad@flen.se

Länkar:

Taggar:

invasiva arter
natur
naturvård

Sidan uppdaterad: 2023-11-28

Hittade du rätt information?