Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality
bilden visar pridedeltagare

Pride — för alla människors lika värde

Här kan du läsa mer om vanliga begrepp inom HBTQI-rörelsen och historien bakom Pride. Vi tar även upp varför kampen är så viktig än idag.

Sommaren är här och därmed även Pridefestivaler runt om i Sverige. Denna vecka firas Stockholm Pride, Nordens största Pridefestival. Sedan 1998 arbetar de med syftet att synliggöra hbtq-frågor och för att stötta homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queerpersoners och intersexpersoners liv.

Varför frågan är så viktig att uppmärksamma

Forskning visar att unga hbtqi-personer riskerar att utsättas för kränkningar, trakasserier, diskriminering och våld som en följd av hetero-/cisnormer i samhället och negativa attityder mot hbtqi-personer. Som en konsekvens av utsattheten har unga hbtqi-personer en betydligt sämre hälsa än den övriga befolkningen.

Transpersoner utsätts enligt forskning generellt för fler hatbrott än andra inom hbtq-gruppen. Många berättar om stor utsatthet för hot och våld, under lång tid, i olika sammanhang och av olika personer med en normalisering av erfarenheter av våld som vanlig följd. Erfarenheter av att bli missförstådd och utsatt av okända människor men också av närstående eller bekanta är vanliga.Att en person utsätts för hatbrott kan handla om att den har ett utseende eller ett könsuttryck som andra reagerar på eller finner provocerande. Normer och förväntningar ser olika ut utifrån kön och väcker olika reaktioner kopplat till maskulinitet och femininitet. Statistiskt sett är män oftare måltavla för våld i det offentliga.

54 år sedan startskottet för den moderna Priderörelsen

Kvällen den 28 juni 1969 gjorde polisen i New York en razzia mot den queera baren The Stonewall Inn. Det var ingen unik händelse då poliser hade för vana att trakassera hbtq-personer på gatan och göra räder mot queera mötesplatser. Men just den här kvällen kom att bli historisk.

När hbtq-personer samlades på sina mötesplatser 1969 i New York var det alltid med risk att utsättas för en polisrazzia på sitt stamställe. En razzia innebar att lamporna tändes, musiken stängdes av och alla besökarna radades upp och fick visa id-kort. Enligt regler med stöd i morallagstiftning i delstaten New York var du tvungen att bära minst tre klädesplagg som matchade ditt juridiska kön, annars kunde du bli arresterad. Därför drabbade dessa tillslag särskilt transpersoner och andra som bröt mot könsnormer.

Den 28 juni 1969 på The Stonewall Inn fick besökarna nog av polisens trakasserier och reagerade våldsamt mot polisens behandling. Händelsen utvecklades till att andra hbtq-personer, traktens hemlösa och boende i kvarteret samlades utanför och tillsammans började skrika Gay Power! Stenar kastades mot polisen, glas krossades och bråte sattes i brand. Stonewallupproret var ett faktum. När röken lagt sig nästa morgon kunde folk som passerade The Stonewall Inn läsa slagord som ”Drag Power”, “Support Gay Power” och “Legalize Gay Bars”.

Två personer som var tongivande under upploppen och kom att få en betydande roll för hbtq-rörelsen var transaktivisterna och sexarbetarna Sylvia Rivera och Marsha P. Johnson. De var vänner sedan innan, hade lärt känna varandra på gatan och hade inspirerats av 1960-talets politiska motståndsrörelser.

Året efter arrangerade den bisexuella aktivisten Brenda Howard en marsch för att högtidlighålla minnet från upproret, en tradition som fortsatte. De blev till demonstrationer för hbtq-personers rättigheter som senare kom att mynna ut i de Prideparader vi årligen ser bli fler och fler världen över. I Sverige arrangeras numera ett 80-tal pridefestivaler varje år.

Berättelsen om Stonewallupproret och Pride är inte bara en berättelse om demonstrationer och mötesplatser. Det är också en berättelse om de konflikter och maktstrukturer som funnits och fortfarande finns inom hbtq-communityt.

[Texten är hämtad från RFSL:s hemsida]

Normarbete är ingen quick-fix, men det är bara tillsammans som vi kan uppmärksamma och utmana normer som exkluderar människor!

Vill du diskutera något kring HBTQI-frågor och rättigheter, är du välkommen att kontakta Myrvete Bajrami på Flens kommun. Hon har e-postadress: myrvete.bajrami@flen.se

Viktiga begrepp att ha koll på för ett mer inkluderande samhälle

Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.