EDTECH FLEN - Digitalt lärcenter

Flen i spetsen för den digitala utvecklingen: Lanserar Edtech Flen - ett banbrytande digitalt lärcenter, en av de första i landet.

 Mogens Lauridsen och Jonny Björk

Mogens Lauridsen och Jonny Björk, initiativtagare.

Flens kommun har redan startat den tekniska utvecklingen genom KomTek Flen och avdelningen BiblioTEK på stadsbiblioteket, där ny teknik tillgängliggörs för Flens invånare redan idag, bland annat i form av VR- och XR-teknik. Detta kompletteras nu av EDTECH FLEN, ett digitalt lärcenter, alltså ett upplevelsebaserat lärande med XR- teknik. Ett EDTECH Center lockar såväl utbildningsinstitutioner som kommuner, regioner och näringsliv från hela Sverige till Flen för utbildning inom VR, AR, MR och XR.

Som bland de första i landet (!) startar de upp sin verksamhet i Flen den 1 Augusti med invigning den 24 Augusti. Platsen är Prins Wilhelmgymnasiet i Flens kommun. På bilden ses två av initiativtagarna, Mogens Lauridsen, som är IKT-samordnare på Prins Wilhelmgymnasiet respektive Jonny Björk, IT-ansvarig Prins Wilhelmgymnasiet på Flens kommun.

Läs mer här:

18 juli 2024