Näringslivsnytt september

Det har varit en bra säsong för besöksnäringen i år. Läs om nyheter kopplat till dig som företagare i Flens kommun!

en människa i samtal

En varm maj och juni gjorde att många turister kom tidigt. Trots sämre väder i juli-aug så är de flesta aktörerna nöjda med sommarsäsongen. En rik kultursommar drog en mängd besökare till evenemangen runt om i hela kommunen.

Företagsklimat ranking 2023

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2023 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2023 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC. Den 20 september släpptes årets företagsranking av Svenskt Näringsliv. Som tidigare år går det ut till 200 företag i kommunen och i år har 91 företag svarat. Återigen tappar Flen och landar på plats 257 vilket är ett tapp på 42 platser. Jag hoppas att vi tillsammans kan vända den nedåtgående trenden och skapa ett bättre företagsklimat.

Läs mer om rankingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nu finns vi åter på Facebook

Som en del i arbetet med att förbättra näringslivsklimatet efterfrågas mer information från kommunen till företagen. Vi har nu återupplivat kommunens facebooksida för näringslivet som en del i arbetet. Har du tips, tankar och idéer om innehåll så är du välkommen att kontakta mig. Sida är till för er! Här hittar ni aktuell information.
Gå gärna in och följ oss! Länk till annan webbplats.

Nu finns möjlighet att hyra flaggplats!

För företag och föreningar i Flens kommun, nu kan du hyra in dig på en flaggplats vid Öja industriområde. Flens kommun har för närvarande en flaggpark i anslutning till väg 55 vid Öja och ytterligare platser planeras. Syftet med en flaggpark är att vara ett skyltfönster för att visa vilka företag som är verksamma i Flen. Totalt finns för närvarande 16 flaggplatser som tekniska avdelningen ansvarar för, samtliga i anslutning till Öja industriområde. Kommunen planerar även för fler flaggparker och även en företagsskylt.

Gör en ansökan idag! Länk till annan webbplats.

Besöksnäringsdagen - Upplev & Upptäck Västra Sörmland

Dagen då besöksnäringen och platsutvecklare samlades för kunskap och inspiration. Vi gästades av Susanne Andersson, VD på VisitSweden och Maarja Edman, VD på Visit Trelleborg som gav oss kloka inspel för framtidens besöksmål och upplevelser. Inspirerades även kring ämnet naturviner av vinkrönikören Kristian Mirsch. Den prisbelönta Skeppsholms senap grundare Magnus Johansson berättade om hur hans resa startade och vart han funnit sin inspiration, Sarah Lagerbäck VD för koncernen Hotel Statt i Katrineholm i Katrineholm lyfte senaste satsningen Djulöbageriet som är utvecklad utifrån dess plats. Vi uppmärksammade och firade även vår kandidat från Västra Sörmland till Stora Turismpriset: Ändebols gård - Gårdsbutik och kafé.

Motivering: Ändebols gård är ett litet ekologiskt lantbruk mitt i Sörmland med stort engagemang för det lokala och närproducerade. Gården har innovativt och målinriktat bevararat och utvecklat det småskaliga ekologiska lantbruket, på ett sätt som inbjuder till reflektion över hur vår mat produceras. Allt som växer och produceras på gården tas till vara till förädlade ekoprodukter, kafé, bageri och kök. Verksamheten lyfter det lokala och sörmländska mathantverket och bidrar högkvalitativt till den mathub som Sörmland utvecklats till. Därtill inspirerar och påverkar de den större bilden genom olika samarbeten och projekt, bland annat genom att utforska hållbara modeller för samarbete mellan småskaliga gårdar.

Nomineras av Katrineholm, Flen och Vingåker gemensamt. Extra tack till Magnus Danielsson och Jenny Danielsson som stod som värdar för dagen och även gav oss inblick i deras framtidsplaner!

Årets Nyföretagare Västra Sörmland 2023 har utsetts och det blev Kajsa Ekengren

Priset delas ut av Sörmlands Sparbank på Nyföretagardagen som anordnades den 22 september på D11 i Katrineholm. Vinnaren blev Kajsa Ekengren som driver företaget Gr8Meal i Vingåker. Motiveringen lyder Årets driftiga pristagare har på ett självständigt sätt byggt upp en innovativ och växande verksamhet som redan genererar en fin avkastning. Kajsa Ekengren har som nyföretagare visat på stort mod, en genomgående affärsmässighet och insikter om vikten av att tillhandahålla välsmakande leveranser i sitt sätt att bygga upp sitt bolag.

Missa inte chansen! Nätverk och After Work i Hälleforsnäs 25 oktober

Varmt välkommen till höstens kanske trevligaste event för hela näringslivet i Västra Sörmland. Antalet platser är relativt begränsat och först till kvarn gäller.

Anmäl dig här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samråd om förslag till Energi- och klimatplan 2024-2030

Flens kommun håller på att ta fram en ny energi-och klimatplan 2024-2030 och ett förslag finns nu tillgängligt för samråd mellan 20 september och 19 november. Fram till den söndag den 19 november kan du lämna dina synpunkter på förslaget via e-post eller brev. Uppge gärna diarienumret i ditt svar: Dnr KS/2023:115. Via e-post: ks@flen.se Via brev: Flens kommun Demokratiservice 642 81 Flen Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planeringen ska främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Det är även ett viktigt strategiskt dokument där kommunen beskriver inriktningen för sitt energiarbete. Eftersom Flens kommuns nuvarande energioch klimatplan löper ut 2023 har förslag till en ny plan tagits fram. I framtagandet av planen har politiker och representanter från kommunens förvaltningar och bolag gett sina perspektiv på hur energisystemet i Flens kommun ska utvecklas fram till år 2030. Planen innehåller fyra fokusområden: ”Bekämpa klimatförändringarna”, ”Hållbar energi”, ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” och ”Hållbar konsumtion och produktion”. Planen ska visa vägen framåt i energi- och klimatfrågan och innehåller mål och åtgärder både för kommunorganisationen och för kommunen som helhet.

Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att nå våra mål och sträva mot vår vision har vi identifierat tre insatsområden som vi fokuserar på under 2023 – 2027. Aktuella stöd att söka finns inom områdena: Ett hållbart näringsliv, Innovativa lösningar och Bo och Leva. Leader Sörmlands verksamhetsområde består av Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nykvarn, Strängnäs och Vingåker, med undantag av centralorten i Eskilstuna och Katrineholms kommun. Verksamhet och projektstöd som beviljas finansieras av EU, staten och kommunerna i vårt verksamhetsområde.

Ansök om stöd här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med vänliga hälsningar,

Frida Vidén, Näringslivschef Flens kommun

människor ute i naturen

Kommunbild – Möjligheternas kommun

Nu är en ny kommunbild framtagen, Möjligheternas kommun - Flen i en bild

23 juli 2024