Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Ungdomarnas framtid i fokus med projekt SPIRA

I hjärtat av Sörmland tar projektet SPIRA nu sina första steg. Vi satte oss ned med projektledare Elin Fahlman Morgan för att höra mer om hur Flen kommer att arbeta för att stärka ungdomar och unga vuxnas framtid.

Projektgruppen som arbetar med Spira: Elin Fahlman Morgan, Ahmed Musse, Tina Önnerstedt och Nina Hansson.

ungdomar samlade vid en entre

Vad innebär projektet SPIRA?

SPIRA är en fortsättning på ett tidigare projekt, React Ung Comeback som avslutades i april 2023. Det är, precis som tidigare projekt, medfinansierat av Europeiska Socialfonden (ESF). Ung comeback syftade till att motverka arbetslöshet och utanförskap till följd av pandemin, genom utbildning och ökad delaktighet på arbetsmarknaden för ungdomar med störst behov. Genom projektet har ett närmare samarbete med både arbetsförmedlingen och skolorna Stenhammar och Prins Wilhelm etablerats, något som projektgruppen nu tar fasta på när de nu går in i nästa projekt.

- Vi vill fortsätta att stötta unga vuxna så att de får möjlighet att avsluta sina studier, plugga vidare och hitta ett jobb eller sysselsättning, berättar projektledaren Elin. Därför ansökte vi tillsammans med andra kommuner i länet om att få delta i det här projektet. Vi kommer att lägga mycket fokus på att stötta individen till att påbörja, bibehålla och avsluta studier. Samma typ av stöd kommer även att ges till de som inte önskar studera utan istället har ett arbete som mål. Projektet görs i samarbete med Vuxenutbildningen och Prins Wilhelm gymnasiet.

Spira står för Studier, Praktik, Inkludering, Reflektion och Arbete. Faktiskt så är det en av de tidigare deltagarna i Ung Comeback från Gnesta kommun som bidrog med projektnamnet.

Vad är skillnaden i detta projekt jämfört med det förra?

En stor skillnad är den breddade målgruppen. Som deltagare i Ung Comeback var det en förutsättning att du hade avslutat dina gymnasiestudier eller arbete efter mars 2020 för att få delta. Detta bestämdes utifrån den tidpunkt där regeringen ansåg att coronapandemin startade. Kriterierna är dock inte likadana nu, utan projektet riktar sig till de ungdomar som är mellan 16-24 år som varken arbetar eller studerar i nuläget. Det kan vara så att man tagit en gymnasieexamen, men inte har hittat ett jobb eller är säker på vad man vill göra härnäst. Man behöver heller inte ha deltagit i Ung Comeback för att hänga med på tåget i SPIRA.

En annan skillnad är det utökade stödet till de som vill studera och arbeta. Stödet i studier syftar till att hitta rätt utbildning, bibehålla och avsluta studier och stödet kring arbete syftar till att stötta i att finna och behålla ett arbete. Stödet finns kvar tills individen anser att det inte längre behövs.

Så vad innebär SPIRA för de ungdomar och unga vuxna som deltar?

Projektgruppen har valt att fortsätta att bygga på de delar från Ung Comeback som fungerat mycket bra. Elin berättar:

- Hos oss erbjuds deltagarna bland annat coachande samtal, praktik, och gruppverksamhet 4 dagar i veckan. Det handlar om alltifrån arbetsmarknadskunskap till privatekonomi och hälsopass där vi har både en teoretisk och fysisk del inbakad. Det finns även något som vi kallar för verkstad, där man exempelvis kan få stöttning i att ta kontakt med myndigheter, skriva CV, söka jobb eller skola. Vi strävar efter att lyfta sådant som vi av erfarenhet vet att deltagarna kan behöva, men även vad de själva efterfrågar. Vi vill göra det på sätt som kanske utmanar traditionellt lärande. Dessutom kommer vi bygga upp ett utökat stöd för våra deltagare kring arbete och studier.

Hur når ni ut till de deltagare som ni hoppas vill delta?

Ett av projektmålen är skapa fler kontaktvägar för att nå ut till ungdomar. Projektgruppen arbetar exempelvis aktivt tillsammans med skolan, socialtjänst och arbetsförmedlingen för att fånga upp individer som kan behöva stöd. Vi ser även över hur vi kan få mer tid till fältarbete och möta ungdomarna där de faktiskt är. Tidigare har vi exempelvis skickat ut vykort till ungdomar där vi bokat en träff för att ses och gjort hembesök. Det kommer vi att fortsätta använda för att skapa kontakt.

- Många gånger kan det lilla steget underlätta för att ungdomarna inte själva behöver ta den första kontakten. Det kan kanske kännas lite läskigt eller svårt, menar Elin.

Hur gör man då om man är 16-24 år och är intresserad av att delta?

Vill du delta, eller är du vårdnadshavare och tror att projektet kan vara något för din ungdom? Hör av dig till oss på arbetsmarknadsenheten! Man kan mejla till kaa@flen.se eller så kan man höra av sig till projektledaren via mejl eller telefon.
Tel: 0157-430395,

Tel: 070-731 67 47

E-post: elin.morgan@flen.se

Projekt SPIRA


  • Projektet pågår från och med september 2023 till augusti 2026


  • 6 kommuner i länet deltar; Flen, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta och Strängnäs

 

  • 50 deltagare beräknas delta under hela projekttiden, varav 16-18 samtidigt


  • Projektägare är Samordningsförbundet RAR (RAR = Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser)

 

  • Projektet är medfinansierat av Europeiska Socialfonden (ESF)

Sidan uppdaterad: 2023-12-12

Hittade du rätt information?