Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

En vecka fri från våld

År 2023 infaller En vecka fri från våld vecka 47. Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förebyggande arbetet mot mäns och killars våld.

bilden visa en illustration som visar människor

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna. Flens kommun har valt att belysa mäns våld mot kvinnor.

Vill du hjälpa?

Säg till när någon uttrycker sig sexistiskt eller nedlåtande mot kvinnor. Genom att tydligt säga ifrån kan du stoppa attityder och handlingar som i förlängningen kan leda till våld. Du kan också hjälpa till genom att stödja frivilligorganisationer, exempelvis ta kontakt med kvinnojouren Malva. För mer info se deras sociala medier.

Är du utsatt för våld?

Den statliga Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50 har öppet dygnet runt, året runt. Där svarar specialutbildad personal på alla sorters frågor om kvinnofrid. De har också tillgång till tolkar på de flesta språk. Samtalen är gratis och registreras inte på telefonräkningen.

Under kontorstid kan du ringa Flens kommun på 0157-43 00 00 och be att få bli kopplad till mottagningstelefonen. Vid akut fara ring alltid 112.

Vill du sluta?

Funderar du på om ditt beteende är okej? Be om hjälp! Prata anonymt med erfarna rådgivare som hjälper dig vidare. Genom att ringa den nationella telefonlinjen Välj att sluta kan du få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende mot dina närstående.

Välj att sluta: 020-555 666 måndag - fredag 08.30 - 16.00.

Under kontorstid kan du ringa Flens kommun på 0157-43 00 00 och be att få bli kopplad till mottagningstelefonen.

 

Säg nej till våld i nära relationer

Saker du kan säga och göra för att stoppa mäns våld mot kvinnor

1, Samtala med dig själv

Tänk på vad du säger och hur du säger det. Det du säger och hur du agerar påverkar andra och får konsekvenser för andra personers trygghet och välmående.

2, Säg ifrån

Säg till när någon uttrycker sig sexistiskt eller nedlåtande mot kvinnor. Genom att tydligt säga ifrån kan du stoppa attityder och handlingar som i förlängningen kan leda till våld.

3, Stötta andra

Genom att tydligt stötta den som säger ifrån mot kränkande skämt eller kommentarer blir det lättare för fler att agera.

4, Snacka med dina närstående

Prata om hur ni tillsammans kan sätta stopp för allt från kränkande eller nedsättande kommentarer i omklädningsrummet, till skämt på fikarasten eller i skolan. Prata om hur ni kan vara skillnaden! Den skillnaden som gör att flickor och kvinnor upplever trygghet istället för utsatthet.

5, Agera

Är du orolig för en persons välbefinnande kan du göra en orosanmälan. När en anmälan kommer in till socialkontoret är vi skyldiga att ta ställning till om förhållanden för individen kräver åtgärder från socialtjänsten.

Ring 0157-43 00 00 och be att få bli kopplad till mottagningstelefonen.

mottagningen.soc@flen.se