Glimtens Decembernummer ute nu!

Nu ska kommuntidningen Glimten ha kommit till era brevlådor, men den finns även här på flen.se att läsa digitalt och som ljudfiler.

bilden visar framsidan av kommuntidningen Glimten

Det händer mycket i Flens kommun vilket detta nummer vittnar om. Vi har lanserat en ny webbplats och en kommunbild. Vi har en artikel om skidor i Malmabacken och vikten av att gångtrafikanter syns i mörkret. Vi får också läsa om hur snöröjningen sköttes förr om åren i Flen. Läs även om Kvinnojouren Malvas arbete, i samband med veckan "En vecka fri från våld" som vi stolt medverkar kring, och mycket mer!

17 juli 2024