Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Klargörande kring rykten gällande skolnedläggningar i kommunen

Flens kommun dementerar rykten om beslut att stänga Mellösa skola och Brogetorp förskola. Inga sådana förslag finns för närvarande inom barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen. Missförståndet beror på en sammanblandning av olika ärenden.

Två kvinnor sitter i gräset med två små barn. Det ena barnet formar sina händer till ett hjärta medan det andra barnet har på sig VR-glasögon.

Just nu cirkulerar rykten på sociala medier om att det finns förslag till beslut på att stänga ned Mellösa skola och Brogetorp förskola. Flens kommun vill med denna information dementera att det inte finns något förslag till beslut om att stänga ned verksamheter inom barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen. Missförståndet har uppstått då olika ärenden har blandats ihop.

I den strategiska planen för år 2020-2023 fick Kommunstyrelsen tillsammans med Barn-, utbildnings- och kulturnämnden i uppdrag att utreda hur en hyresmodell för skolor kan förändras. Uppdraget har utförts av extern konsult och denna utredning finns med i den kallelse som finns publicerad på Flens kommuns hemsida. Det är ur denna kallelse som desinformation och felaktiga uppgifter spridits. I utredningen föreslår konsulten åtgärder, dock är detta enbart en utredning som ska levereras vidare till kommunstyrelsen och som inte berör nedlägning av skolverksamheter.

Kommande budgetarbete för 2024

Vad gäller barn-, utbildnings- och kulturnämndens budget för 2024 så pågår just nu ett svårt och omfattande arbete. I arbetet behöver all verksamhet gås igenom. När tjänsteorganisationen föreslagit åtgärder ska nämnden fatta beslut. Inga beslut är varken föreslagna eller tagna än.

Större principiella beslut fattas av kommunfullmäktige. Det extrainsatta sammanträdet för Barn-, utbildnings- och kulturnämnden som planerades till den 14 december är flyttat och planeras nu istället till den 25 januari 2024. Protokoll från nämndsammanträdet den 7 december publiceras efter justering nästa vecka.

Kommunen uppmanar medborgare att vara källkritiska och undvika spekulationer och ryktesspridningar, eftersom det riskerar att försvåra arbetet ytterligare.

Har du frågor? Kontakta då:

Lena Furen - förvaltningschef Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
Telefon: nås via Kontaktcenter 0157-43 00 00
E-post: lena.furen@flen.se

Peter Munter - ordförande i Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Telefon: nås via Kontaktcenter 0157-43 00 00
E-post: peter.munter@flen.se

Sidan uppdaterad: 2023-12-12

Hittade du rätt information?