Bakom kulisserna i kommunen — ”Tonåringarna är vår framtid och de äldre ska ha rätt till god hälsa och livskvalitet ända in i kaklet! "

Möt duon som vill utveckla medborgarperspektivet i Flen.

en man med luciakrona och en kvinna med strut på huvudet

Känner ni igen Sanna Almqvist och Axel Wevel? De är ursprungligen Flensbor båda två och numera avdelningschefer för två av kommunens viktiga funktioner — Demokratiservice och Samhällsutveckling. Vi satte oss ned för att höra mer om deras samarbete och om framtidsvisionerna i Flens kommun.

Fyra förvaltningar har blivit till tre

Flens förvaltningsstruktur genomgick en förändring från fyra till tre förvaltningar vid årsskiftet 2022/23. Syftet med integrationen av samhällsbyggnadsförvaltningen under kommunledningsförvaltningen var att skapa en effektivare organisation i relation till politiken. Sanna, som närmast kommer från Skogsstyrelsen, anslöt till Flen i augusti 2023. Axel, tidigare myndighetschef för bygglov och miljö, stannade i stadshuset och började sitt nya uppdrag i juni 2023. De belyser tillsammans vinsterna med den nya strukturen. Genom att samordna enheter under samma förvaltning anser de nämligen att det skapas bättre förutsättningar för effektivt arbete och samarbete.

- Många av de frågor som hamnar på vårt bord har gemensamma beröringspunkter. Därför blir det också ett mer gynnsamt arbete att se på saken samtidigt, men ur olika perspektiv, menar Sanna. Vi tror att det är en styrka som kan leda till goda effekter för våra kommuninvånare — de vi faktiskt är till för!

Om anknytningen till Flen och kommunens stora potential

På pappret kan Sanna och Axel tyckas vara olika. Sanna, med magisterexamen i kvalitet- och ledarskapsutveckling samt miljöpsykologi, inledde sin karriär inom lärarkåren. Axel, å andra sidan, skaffade sig erfarenhet från politik och försäljning innan han utbildade sig vidare med en examen i statsvetenskap. Trots dessa skillnader finns gemensamma nämnare — starka band till Flen och delade mål för kommunen. Båda är födda och uppvuxna här, vilket ger dem djup förståelse och engagemang för invånarna samt en passion för att förbättra kommunens service. Trots sina olika bakgrunder har de snabbt enats om gemensamma framtida mål:


- Steg ett för mig är att stärka det interna, säger Sanna. Det handlar om att forma kulturen i organisationen, involvera varandra och hitta effektivare samarbetsvägar. Det centrala för mig är att identifiera medarbetarnas och organisationens styrkor och att verkligen tänka på de resurser och potential som finns i Flen.Vi behöver arbetssätt som utgår från medborgarnas perspektiv i vår kommunikation, utveckling och service.Vad behöver vi leverera och hur kan vi göra det på ett mer effektivt sätt?

Sanna pekar på två målgrupper som hon tycker förtjänar mer uppmärksamhet: tonåringarna, ofta bortglömda i samhällsutvecklingen trots att de representerar vår framtid, och de äldre som förtjänar en god hälsa och livskvalitet. Axel instämmer och delar sin syn på saken:

- Vi behöver bli bättre på att ta lärdom av misstag och se hur saker och ting kan göras annorlunda på ett kommunövergripande plan. Det ska vara okej att det blir fel, men det är viktigt att ta lärdom av misstagen och titta på hur man kan göra det bättre.

"Det finns stor kompetens i Flen och bra förutsättningar om vi hjälps åt att hitta sätt att ta tillvara på det"

Axel Wevel, avelningschef för demokratiservice

En man iklädd en luciakrona står bredvid en kvinna i stjärngossestrut framför en stor upplyst ljusdekoration i form av en älg.

Så hur ser ni på framtiden i Flens kommun?

När Sanna och Axel nu skissar fram sina mål och framtidsvisioner, ligger fokus på att se samhällsutveckling som ett samlat begrepp. Mervärde, medborgarperspektiv och ett ökat engagemang för tonåringar och äldre är centralt för att forma en hållbar framtid.

- Jag ser mångfalden som en kraft i Flen, säger Sanna. I Flen är vi kanske inte störst, men vi har möjlighet att utvecklas enormt mycket eftersom vi får lära oss om både små och stora frågor.

Axel vill fokusera på bemötandefrågor och strategiskt arbete för att utveckla relationen med såväl medborgare som mellan politik och förvaltning.

- Om vi är tillgängliga och har förståelse för olika behov, kan vi ge politikerna rätt underlag så att de kan fatta bra och kloka beslut!

Tydligt är att både Sanna och Axel delar en gemensam vision om att förvalta kommunens resurser på bästa sätt, med en stark betoning på mångfald och att se varje individ som en resurs för att forma en hållbar framtid för Flen. Vi önskar dem stort lycka till i sina nya uppdrag!

sanna almqvist och axel wevel svarar på tre frågor var

Sanna Almqvist

Axel WevelBor: På Orrö med familj och två hundar

Bor: Lantligt mellan Bettna och Vrena

Gör när hon inte jobbar: Tränar agility med hundarna

Gör när han inte jobbar: Tillbringar gärna mycket tid i köket

Dold talang: Är grym på att sticka Islandströjor

Dold talang: Kan skapa avancerade efterrätter18 juli 2024