Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Gällande bidragsbelopp fristående verksamheter

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden beslutade den 7 december att de fristående verksamheterna kommer att få samma bidragsbelopp som 2023 fram till ett nytt beslut ska tas den 25 januari 2024.

Barn som leker på en förskolegård 

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden tar då beslut om budgeten och fördelningen av resurser samt bidragsbeloppen för år 2024.