Gällande bidragsbelopp fristående verksamheter

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden beslutade den 7 december att de fristående verksamheterna kommer att få samma bidragsbelopp som 2023 fram till ett nytt beslut ska tas den 25 januari 2024.

Barn som leker på en förskolegård 

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden tar då beslut om budgeten och fördelningen av resurser samt bidragsbeloppen för år 2024.

25 april 2024