Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Försök till bedrägeri pågår

Just nu pågår telefonbedrägerier där företag ringer till äldre personer med villa och påstår att de gör avloppsrensningar på uppdrag av Flens kommun.

äldre kvinna pratar i telefon och hon har ett kreditkort i handen

Företaget ringer till äldre, ensamstående med villa och påstår sig göra avloppsrensningar eller andra tjänster i hemmet på uppdrag av Flens kommun eller i samarbete med olika avdelningar inom kommunen. De uppger även att det är ett lagkrav som villaägaren bör följa om försäkringen ska fortsätta vara giltig. Flens kommun har inga sådana samarbeten och uppmanar berörda personer att vara vaksamma och tacka nej till erbjudandet.

Sprid gärna informationen vidare för att minska risken för att någon närstående drabbas.