Fågelinfluensa: Södermanlands län klassificerat som högriskområde

Enligt en nylig riskvärdering från Statens veterinärmedicinska anstalt har Södermanlands län klassificerats som ett högriskområde för fågelinfluensa från och med den 7 februari 2024.

Hönor i olika färger pickar i grönt gräs

Detta innebär att det finns särskilda regler som måste följas av alla som håller fjäderfä i länet för att förhindra smittspridning och skydda fåglarna från att drabbas av sjukdomen.

Orsakerna till den ökade risken inkluderar den ökade närvaron av flyttfåglar i området under kommande månader samt de fortsatt låga lufttemperaturerna.

Läs mer om detta på Länsstyrelsens webbplats: Länk till nyheten Länk till annan webbplats.

Vi uppmanar alla som är involverade i fjäderfäuppfödning att vara extra uppmärksamma och att följa de föreskrivna åtgärderna noggrant för att minimera risken för smittspridning.

15 juni 2024