Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Sammanfattning av kommunfullmäktige

Följ med och ta del av vad som diskuterades på det senaste kommunfullmäktigemötet.

kommunfullmäktiges ordförande

Nu kan du enkelt hitta sammanfattningar av varje kommunfullmäktigemöte på vår hemsida, kallade "Kommunfullmäktige på två korta". Efter varje möte strävar vi efter att på cirka två minuter ge en lättförståelig sammanfattning, som dessutom är textad.

Vanligtvis pågår mötena i flera timmar, men här har vi försökt att presentera informationen på ett kort och tydligt sätt för att underlätta för dig att ta till dig det viktigaste.

Du kan även på sidan se kommunfullmäktige i sin helhet under två veckor efter publicering.

Sidan uppdaterad: 2024-03-08

Hittade du rätt information?