Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Hur tar man sig vidare från suicid?

Hur kan vi tillsammans skapa ett skyddsnät där ingen lämnas ensam i samband med en suicidhandling? Hur kan regionen och kommunernas verksamheter stärka skyddet för efterlevande när det värsta inträffar?

två händer som möts

Region Sörmland bjuder in till dialogforum

Region Sörmland i samarbete med länets kommuner bjuder in till dialogforum för dig som mist en anhörig i suicid. För att göra stödet till de som har förlorat någon bättre vill vi ta del av dina tankar om hur vi kan hjälpa när något hemskt har hänt.

Datum & tid: 23 april 2024, klockan 18.00 -19.30

Plats: Digitalt

Vi vill med din hjälp ta reda på:

• Hur vi i Sörmland kan utforma goda insatser som kan vara en väg vidare ur sorgen.

• Hur vi tillsammans kan skapa ett skyddsnät där ingen lämnas ensam i samband med en suicidhandling.

• Hur regionen och kommunernas verksamheter kan stärka skyddet för efterlevande när det värsta inträffar?

Anmälan:

Anmäl dig senast 12 april

Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner:

sabrin.granath@regionsormland.se

elisabeth.bjork.andersson@regionsormland.se

Information:

Träffen är kostnadsfri och länken skickas ut till anmälda

några dagar innan föreläsningen.

Arrangör: Region Sörmland I samarbete med länets kommuner

Sidan uppdaterad: 2024-03-21

Hittade du rätt information?