Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" är en rikstäckande enkätundersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

en skötare med en äldre man

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer en röst. Syftet är också att ge underlag till politiker och andra ansvariga i kommuner och i verksamheter, som de kan använda för att utveckla äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv. Resultaten av undersökningen redovisas på verksamhets-, kommun-, läns- och riksnivå.

Undersökningen 2024

I slutet av mars 2024 får cirka 220 000 äldre personer en enkät med posten till sin folkbokföringsadress. Enkäten skickas till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende för äldre. Den innehåller frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.

Viktig information om undersökningen:

  • Enkäterna når mottagarna på deras postadresser i slutet av mars 2024.
  • Sista dagen att svara på enkäten är den 26 maj 2024.
  • Det går att svara via post eller digitalt.
  • Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara digitalt finns i postenkäten.
  • Digitalt finns möjlighet att svara på svenska, engelska, arabiska, finska, meänkieli, nord-, syd- och lulesamiska.
  • Digitalt finns möjlighet för anhöriga att svara på frågor som är riktade till dem.
  • Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt i slutet av september eller början av oktober 2024.
  • Resultaten kommer att finnas dels i Excelfiler, dels i Powerpointpresentationer.

Har du inte fått din enkät med posten?

Har du inte den sista mars fått enkäten med posten trots att du är 65 år eller äldre, har hemtjänst eller bor i särskilt boende för äldre? Kontakta då Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, på telefon 031-730 31 80.

 

25 april 2024