Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Klimatanpassning i fokus

Flens kommun och Mälardalens universitet går hand i hand för att hitta smarta sätt att tackla klimatförändringarnas påverkan.

Bild på översvämning vid Bolmängen vintern 2024

Bild på översvämning vid Bolmängen vintern 2024. Fotograf: Jonas Törnkvist

Vi vet att nederbörden förändras till följd av klimatförändringarna. Hur mycket det kommer att förändras i framtiden beror på hur mycket växthusgaser vi släpper ut i världen och hur snabbt vi kan minska dem. Därför är Flens kommun med i projektet Arbetssätt på tvärs – policylabb för klimatanpassningsarbete i relation till förändrad nederbörd (ART).

Projektet fokuserar på klimatanpassningsarbete i relation till förändrad nederbörd för att bättre kunna hantera översvämningar och skyfall. Policylabb bygger på metoder från designarbete och systemtänkande, och involverar personer med olika roller och kompetenser.

Vatten är en livsviktig resurs, och vi är övertygade om att det finns massor av kreativa lösningar där ute. Vi tittar bland annat på andra kommuners 'gröna lösningar' för att se hur vi kan skapa mer nytta i vår byggda miljö.

I projektgruppen ingår flera olika kompetenser från kommunen och tanken är att under projektets gång involvera fler intressenter som berörs av frågan, även utanför kommunens verksamheter. Forskarteamet från Mälardalens universitet har viktig kunskap om samhällsbyggnad, beredskap, klimatanpassning och ledarskap.

Vi vet att klimatanpassning är en stor utmaning som kräver att många olika parter engageras. Därför använder vi metoden policylabb för att vara så kreativa som möjligt. Vi vill involvera alla möjliga perspektiv, hitta olika lösningar och testa dem för att se vad som fungerar bäst.

Projektet startade i november 2023 och pågår till hösten 2025. Vi är glada att FORMAS, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling, har beviljat oss medel för detta viktiga arbete.

Taggar:

Infrastruktur

Sidan uppdaterad: 2024-04-26

Hittade du rätt information?