Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Extra feriejobb för ungdomarna i kommunen - sök sommarjobb idag!

Flens kommun har fått extra medel till feriejobb. Ansökan kommer att vara öppen under tre dagar denna vecka, från idag 28 maj till 30 maj.

tre sommarjobbande ungdomar med varselvästar

Du kan söka feriejobb om du avslutat årskurs åtta, nio eller första eller andra året i gymnasieskolan under 2024.

Sidan uppdaterad: 2024-05-28

Hittade du rätt information?