Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Sök Barngåvans gestaltningsuppdrag 2024

Är du yrkesverksam konstnär? Då är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse för Barngåvans gestaltningsuppdrag 2024. Årets utsmyckning ska bestå av ett konstverk vid entrén till restaurangen på Stenhammarskolan. Syftet med utsmyckningen är att göra platsen välkomnande och lustfylld.

Färgglatt konstverk på vägg

Information om val av plats

Stenhammarskolan är en F-9 skola med två restauranger. Hösten 2018 invigdes den nya skoldelen som byggdes för de yngre eleverna. Deras skolrestaurang döptes till Matgrottan. Förändringar har skett vilket medför att de yngre eleverna (F-5) från och med i höst kommer att äta sina måltider i den gamla restaurangen, vars matsal under sommaren anpassas för att eleverna ska trivas lika bra där som i Matgrottan.

Målet är att genom Barngåvan skapa en lustfylld utsmyckning vid entrén till matsalen för att elever, pedagoger, skolpersonal och övriga som arbetar eller besöker Stenhammarskolan ska få möjlighet att se konstverket även om de inte går in i restaurangen.

Måltidsglädje i Flens kommun

2021 beslutade kommunfullmäktige om en måltidspolicy i syfte att ge och få måltidsglädje. En glädje som genomsyrar verksamheten där god och näringsriktig mat är lika viktigt som trevlig servering, delaktiga matgäster och miljösmarta val.

“Vår måltidsglädje är färgglad, variationsrik, smakfylld och utmanande, kryddad med ett extra leende."

Information om plats för utsmyckning

Entrén till matsalen.

 • Takhöjd ca 230 cm.
 • Gång ca 280 cm bred.
 • Glasdörr 142 x 200 cm.

Verket kan placeras på golv, i tak, vid pelare eller som fristående skulptur. Dörrarna ska gå att stänga.

Bilderna nedan visar entrén på olika avstånd.

Information och villkor:

Budgeten för genomförandet är 80000:-. Konstnären ansvarar själv för budgeten, där kostnader för framställandet av verket ska ingå såsom: eget arvode, materialkostnad, externa tjänster, egen försäkring, resor och transport.

 • Konstverket ska ha högt konstnärligt egenvärde och bidra till en visuellt attraktiv miljö.
 • Konstverket ska förhålla sig till miljöns specifika egenskaper och villkor, såsom fysisk säkerhet och platsspecifika krav.
 • Konstverket ska gå att flytta vid behov.
 • Miljömässig hänsyn ska tas i relation till val av material och produktionsmetoder. Kemikalier som finns angivna i kommunens utfasningslista för miljö och hälsofarliga kemikalier får inte användas. De material som används ska vara beständiga. Inga förslag där vatten ingår godkänns.
 • Konsten som anskaffas till Flen kommuns skolmiljö ska vara väl anpassad ur ett förvaltningsperspektiv.
 • Konstnären ska kunna presentera lösningar för hur konstverket ska skötas och underhållas.
 • Konstverket ska vara på plats senast innan decembers månads utgång 2024.

Lämna in bidrag:

Bidraget skickas digitalt till: kultur@flen.se senast 29/9. Märk ditt bidrag med “Barngåvan” i ämnesraden. Förslaget ska innehålla:

 • en skiss som visar hur det tänkta verket kommer att gestaltas,
 • en skriftlig beskrivning av verket med val av material, storlek och hur eventuell förankring ska ske,
 • budget.

En jury om 3 personer väljer vinnande förslag. Bidragen presenteras anonymt för juryn. Svar skickas till alla tävlande efter juryns beslut. Därefter skrivs kontrakt med vinnande konstnär. F-skatt är ett krav.

För att delta i tävlingen ska det ha gått 3 år sedan man senast erhöll ett uppdrag inom ramen för Barngåvan.

Välkommen med ditt bidrag!

Bilder av de senaste årens Barngåvor.

Information och upplysningar:

Lina karjel, konstutvecklare: lina.karjel@flen.se

Inger Karlsson Zetterström, enhetschef Kultur: inger.karlsson@edu.flen.se

Bakgrund Barngåvan

Sedan 1999 har Flens kommun hälsat nyfödda medborgare välkomna till världen med en gåva bestående av ett numrerat och signerat konstverk av en konstnär, boende och verksam i kommunen.

Sedan 2017 ges gåvan i form av detta utsmyckningsuppdrag där Flens kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla sitt intresse för Barngåvans gestaltningsuppdrag. Att tillföra varierade konstnärliga uttryck och tilltal bidrar till en välkomnande miljö.

Sidan uppdaterad: 2024-07-09

Hittade du rätt information?