Hoppa till huvudinnehåll
Kommunchef Håkan Bergsten och okalpolisområdeschef Liselotte Jergard signerar medborgarlöftet för 2022

Nytt medborgarlöfte klart

Igår, den 1 mars, skrevs årets medborgarlöfte under av lokalpolisområdeschef Liselotte Jergard och kommunchef Håkan Bergsten.

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Flens kommun och handlar om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöftet har sin grund i en gemensam, lokal lägesbild som tagits fram genom ett kartläggningsarbete som utgår från den metodhandbok som BRÅ (brottsförebyggande rådet) tagit fram. Både Polisen och Flens kommun har bidragit i arbetet med kartläggningen och underlagen har lagts samman för att skapa en gemensam bild av vilka områden som behöver prioriteras.

Polisen och kommunens övergripande mål är att på sikt öka tryggheten och minska risken för att bli utsatt för brott. Fokus i detta medborgarlöfte är att på kort sikt försöka åtgärda symptomen på de problem som återfinns i kartläggningen och på lång sikt arbeta med de bakomliggande orsakerna.

Löpande kommer du kunna följa aktiviteter och insatser kopplade till Medborgarlöftet via polisens och kommunens respektive sociala medier.

Medborgarlöftet kommer att följas upp i sin helhet internt av kommunen och Polis under 2022 samt en officiell slutredovisning i första kvartalet 2023.

Se medborgarlöftet i sin helhet nedan

Arkiv