Hoppa till huvudinnehåll

Ökat meritvärde för årskurs nio

Varje år mäter Flens kommun det genomsnittliga meritvärdet hos avgående årskurs nio. 2021 års mätning visar ett avsevärt bättre resultat jämfört med förra året.

– Detta är oerhört glädjande och en stor eloge till alla elever, lärare och rektor som har haft ett mycket utmanande skolår pga pandemin. Bakom detta ligger mycket hårt och flexibelt arbete från både elever och lärare, säger barn-, utbildning- och kulturchef Lena Furén.

Meritvärde innebär att varje betyg är värt ett visst antal poäng som räknas ihop till ett meritvärde. Ju högre betyg desto högre poäng vilket leder till ett högre meritvärde.

2020 var det genomsnittliga meritvärdet 181,3. 2021 var den siffran 205,55.

Axel Lagergren Jernselius är rektor på Stenhammarskolan 7-9 och säger att det är ett styrkebesked för all kommunal skolverksamhet att meritvärdet och behörigheten till gymnasiet lyfter och att alla medarbetare har skäl att vara stolta.

– Perioden med distansutbildning har varit tuff för eleverna och personalen på högstadiet. Därför är det med särskild glädje och stolthet vi nu presenterar frukterna av vårt gemensamma arbete – på högstadiet och i hela barn- och utbildningsförvaltningen. Väldigt många av våra elever som nu går ut grundskolan har även gått i vår kommunala förskola och på våra låg- och mellanstadier.

Även barn-, utbildnings- och kulturnämndens ordförande Peter Munter (S), hyllar elever och personal.

– Det är glädjande att det gått så bra för våra elever under den utmanande tid som varit och som vi fortfarande befinner oss i. Jag är stolt över våra elever och vår personal som verkligen kämpat på genom dessa utmaningar som de ställts inför. När vi blickar framåt behöver vi titta närmare på vad som kan ligga bakom dessa positiva resultat och ta till oss av detta inför kommande utvecklingsarbete.

Vad kommunen inte kan mäta själv är det som kallas SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser), en statistisk modell som syftar till att synliggöra faktorer som skolan inte kan påverka men som har betydelse för betygsresultatet. Det kan exempelvis vara föräldrars utbildningsnivå.

Arkiv