Hoppa till huvudinnehåll

Omorganisation och konstaterad arbetsbrist inom socialförvaltningen

Idag måndag 18 mars har facklig förhandling genomförts mellan Flens kommun som arbetsgivare och fackliga organisationer som är berörda med anledning av socialförvaltningens underskott.

1 mars ändrade socialförvaltningen sin organisation från fyra avdelningar till tre. Internt har cheferna i avdelningarna på uppdrag av Flens kommun arbetat med att se över organisationen. Syftet har varit att få en effektiv och ändamålsenlig organisation inte minst för att Flens kommuns medarbetare ska kunna erbjudas tjänster på heltid utifrån  projektet “Heltid som norm”.
Heltid som norm kommer att införas i hela äldreomsorgen och området för funktionsnedsättning med start efter den 1 april och utbildnings- och utvecklingsinsatser påbörjas vecka 14.

Den största förändringen blir inom äldreomsorgen. Avdelningen kommer, från och med 1 april att bestå av fyra enheter jämfört med dagens elva områden.

Ändringen på äldreomsorgen innebär större enheter och i samband med förändringen kommer en arbetsmiljökartläggning att genomföras med stöd av kommunens företagshälsovård, Feelgood.

Vi har genomfört risk- och konsekvensanalyser för att belysa och förebygga risker i det här arbetet för att säkerställa att åtgärderna vi nu genomför får önskade effekter, säger Annika Larsson Maspers, tf socialchef i Flens kommun.

Flens kommun har konstaterat  att det är en arbetsbrist i socialförvaltningen vilket omfattar 29,76 årsarbetare i äldreomsorgen, 5,25 årsarbetare på avdelningen myndighet och uppdrag/funktionsnedsättning och 4 årsarbetare på avdelningen individ- och familj/egen försörjning. Arbetsförmedlingen kommer idag, 18 mars, att informeras om arbetsbristen och kommunen kommer även att underrätta Omställningsfonden. Läs mer om Omställningsfonden här: Omställningsfonden

– Förhandlingen som avser vilka medarbetare som berörs av arbetsbristen och hur turordningslistorna ser ut kommer att hållas 11 april. Givetvis kommer utredningar för omplaceringar att genomföras för alla som är berörda innan eventuell uppsägning kommer att ske, säger Annika Larsson Maspers.

Arkiv