Hoppa till huvudinnehåll

Övertalighet inom skolverksamheten

Ett minskat barn- och elevunderlag har resulterat i en övertalighet inom skolverksamheten i Flens kommun. Skolverksamhetens resurser och budget bygger på elev-och barnpeng. Det betyder att det råder arbetsbrist i förvaltningens verksamheter.

Arbetsbristen gäller 28,7 tjänster och det är 33 personer berörs.

Vid slutet av år 2019 visade ekonomiunderlaget för Barn- utbildnings- och kulturförvaltningen en negativ avvikelse mot budget. Alla chefer inom förvaltningen startade då ett gediget analysarbete för att se vad orsaken var samt vilken konsekvens detta innebar. Den övervägande orsaken var och är minskat barn- och elevunderlag.

Facklig samverkan

Under våren har Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen genomfört samråd och förhandlingar med de fackliga organisationerna gällande risk- och konsekvensanalys, förhandlingar om förändringen och övertaligheten samt turordningslistor.

Informationsmöten

Chefer inom Barn-, utbildnings och kulturförvaltningen har informerat de medarbetare som riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Gemensamma informationsträffar har genomförts under vecka 23. Vid dessa informationsmöten har förvaltningschef Lena Furén berättat om bakgrunden och om processen. Med vid mötet fanns också chefer samt representant från facket Kommunal och representanter från HR-avdelningen på plats.

Omplaceringsutredningar är planerade att vara klara 24 juni.

Omställning och stöd för att söka nytt arbete

Flens kommun har ett kollektivavtal som reglerar bland annat vilket stöd som ges till medarbetare som blir uppsagda pga arbetsbrist. Det är Omställningsfonden som hjälper till med det och det finns framför allt stöd i form av rådgivning. I vissa fall kan, vid arbetslöshet, viss ekonomisk ersättning också utgå. Efter sommaren bjuds berörda medarbetare in till särskilda informationstillfällen om de här stöden.

Kontakt:

Lena Furén
Förvaltningschef Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
0157- 43 02 00
lena.furen@edu.flen.se

Presstjänst
Vardagar kl 08.00-16.30
0157-43 00 37
kommunikation@flen.se

Arkiv