NyheterBygga, bo & miljö

Så här känner du igen algblomning

Under sommartid finns det risk för algblomning i våra sjöar och i år kom den tidigt till Flen. Läs mer om hur du känner igen algblomning och om det är farligt att bada.

Publicerad: 27 juni 2017
Sektion:

Så uppfyllde kommunen miljömålen 2016

Flens kommun har lokala miljömål och handlingsplan för åren 2015-2018. Här kan du läsa en sammanfattning av hur Flens kommun lyckats uppnå målen hittills i populärversionen av Miljöredovisning för 2016.

Publicerad: 21 juni 2017
Sektion:

Flens kommun deltar i kraftsamling för fossilfria transporter

Flens kommun deltar tillsammans med 16 andra offentliga aktörer i en kraftsamling för att uppnå fossilfria transporter i regionen. Projektsatsningen Fossilfria och effektiva transport i östra Mellansverige har nu initierats i Flens kommun. Målet är att projektet ska bidra till minskade koldioxidutsläpp, utökad infrastruktur för förnybara alternativ samt en hållbar regional tillväxt.

Publicerad: 13 juni 2017
Sektion:
En brasa i skogen

Eldningsförbudet är upphävt

I måndags, 5 juni, upphävde Räddningstjänsten eldningsförbudet i Flens kommun.

Publicerad: 7 juni 2017
Sektion:

Ny chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Nu är rekryteringen klar. Vi välkomnar Björn Rabenius som ny chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Publicerad: 18 april 2017
Sektion: ,

Arkiv