Hoppa till huvudinnehåll

NyheterUppleva & göra

Naturstenar vid Malmahed

Förklaring till stenar runt Malma hed

De senaste årens användande av Malma hed har resulterat i skador på platsen samt de värden som synliggör platsens historia. Utifrån har kommunen efter samråd med Länsstyrelsen (som är tillsynsmyndighet när det gäller fornlämningar och kulturmiljöer) placerat ut stenar utmed Förrådsgatan och Eberhardsväg för att skydda fornlämningarna och naturen från ytterligare skador.

Publicerad: 25 juli 2017
Ort: Sektion: ,

Välkommen på föreningsmässa

Är du nyfiken på föreningslivet i Flens kommun? På lördag 6 maj är det föreningsmässa i Skjortan och på Hammarvallen kl 10-14.

Publicerad: 3 maj 2017
Sektion:
Glasburkar fyllda med mynt

Stipendium att söka

Frida-Gunilla Johanssons stiftelse har till ändamål att stödja strävanden att gestalta lokalhistoria i Malmköping med kringliggande landsbygd i Lilla Malma och Dunkers socknar. Ansök senast den 1 maj.

Publicerad: 31 mars 2017
Ort: Sektion:

Dags att anmäla till Violstafetten

Under Fest i Flen 19-20 maj anordnas återigen Violstafetten! Anmäl dig och ditt lag till loppet i centrala Flen.

Publicerad: 31 mars 2017
Ort: Sektion:
Hus vid vattnet

Flen pilotkommun för att stärka attraktionskraften

Sedan 2016 är Flen en av tio pilotkommuner i Tillväxtverkets program "Stärkt lokal attraktionskraft". Nu arbetar kommunen med den turistiska översiktsplanen parallellt med den nya översiktsplanen.

Publicerad: 16 mars 2017
Sektion:

Arkiv