Hoppa till huvudinnehåll
Skylt med texten Flen vid tågområdet i Flen

Plattform på Flens tågstation rustas upp

Arbetet på plattformen kommer att leda till förseningar i tågtrafiken samt ytterligare påverkan i stadsmiljön.

Trafikverket har upptäckt att plattform 1, den som ligger närmast stationshuset, på grund av sättningar sakta börjat flytta på sig. Därför måste man omgående ta bort det som är skadat och återställa med nya stöd.

Arbetet startar helgen v 43 och beräknas pågå i cirka två veckor.

Hur påverkas tågresenärer?
Spår 1 stängs av under tiden arbetet pågår och all trafik flyttas till spår 2. Dessutom sänks hastigheten på spår 2 till 70 kilometer i timmen. Detta medför förseningar i tågtrafiken. Resenärer hänvisas till spår 2 som nås via gångtunneln under stationen. För mer info gällande förseningar av tåg uppmanas resenärer att kontakta sin tågoperatör.
Stationshusets utgång mot plattformen/spåren hålls låst, för att komma in i huset måste man gå via huvudentrén som vetter mot Prins Wilhelms torg.

Hur påverkas trafikanter?
Eftersom tågen kör med sänkt hastighet kommer bommarna på plankorsningen vid Variagatan/Salstagatan söder om stationen att vara nedfällda längre tid än vanligt. För att undvika köbildning vid plankorsningen uppmanas trafikanter att korsa järnvägsspåren via järnvägsbron på Hantverkaregatan istället.

Hur påverkas fotgängare?
Vändplatsen på Stenhammarsgatan är avstängd under perioden arbetet pågår. Entreprenören som utför jobbet kommer även att behöva köra på gång- och cykelvägen från vändplatsen fram till stationen. Vi rekommenderar därför att man i möjligaste mån undviker att gå och cykla på denna väg under tiden arbetet pågår.

Övrigt
Buller kommer att förekomma eftersom det är stora maskiner som transporterar material till och från arbetsområdet.

Arkiv