Hoppa till huvudinnehåll
Handtvätt under gammaldags handvattenpump

Prover på dricksvatten visar ingen bakteriell tillväxt

Vattenprov har tagits på dricksvatten i Brogetorp och från vattenreningsverket efter rapporter om dålig lukt. Det visar ingen bakteriell tillväxt och är ofarligt att dricka. Det är det varma vädret och den låga vattennivån i sjön som påverkat vattnets lukt och smak.

Sörmland Vatten & Avfall AB meddelar att lukten och även smaken har påverkats av det varma vädret och den låga vattennivån i sjön men att den bakteriella tillväxten verkar vara opåverkad vilket gör vattnet är ofarligt att dricka.

Åtgärder sedan i måndags eftermiddag, sedan provet togs, har varit ökad klorering, ökad luftning och spolning. Efter dessa åtgärder har det märkts en markant förbättring av lukten.

Vattnet i Flen är tyvärr ofta lite för varmt sommartid. Det framhäver lukt och naturligtvis smak. Den långsiktiga åtgärden är att alla kommuninvånare i Flen snart kommer att få vatten från Katrineholm.

Mer information finns på www.sormlandvatten.se

Arkiv