Hoppa till huvudinnehåll
Kraftigt regn på vägbana eller gata

Pumphaveri och höga vattenflöden i Flen

Det kraftiga regnandet ställer till med problem i Flen under onsdagseftermiddagen.

På Bolmängsgatan är vägen inte framkomlig på sträckan mellan Snickarvägen och Murarvägen vilket inkluderar korsningen från Bolmängsgatan mot Villagatan.

Det står väldigt mycket vatten i körbanan vilket beror på ett pumphaveri i en dagvattenstation. Personal från Sörmland Vatten är på plats för att åtgärda problemet, men tills det är löst – välj annan väg.

Vidare är det väldigt höga flöden i Flensån och vi uppmanar till försiktighet då det kan dölja sig slukhål och allmänt dålig bärighet under vattenytan på områden där vattenansamlingen är stor.

Slutligen står det mycket vatten i tunneln under järnvägsspåren vid stationen i Flen. Även här jobbar personal så fort de kan med att få bort vattnet.

Arkiv