Hoppa till huvudinnehåll

Renhållningsordning uppe för revidering

Enligt ägardirektivet punkt 3 har Sörmland Vatten och Avfall AB uppdraget att ta fram förslag på taxekonstruktioner samt renhållningsordning för Flens kommun.

En översyn av föreskrifterna i renhållningsordningen har genomförts under 2018. Syftet har varit att genomarbeta ett förslag som överensstämmer med nya taxedokument och gällande lagstiftning. Förslag till reviderad renhållningsordning har nu tagits fram.

Kommunstyrelsen, i egenskap av renhållningsansvarig nämnd, har beslutat att i enlighet med Miljöbalken genomföra samråd med berörda fastighetsinnehavare och myndigheter samt ställa ut förslag till reviderad renhållningsordning för granskning under fyra veckor. Under perioden 11 mars 2019 till och med 7 april 2019 genomfördes samråd med berörda fastighetsinnehavare och myndigheter. Inkomna synpunkter har beaktats i det fortsatta revideringsarbetet samt redovisas och bemöts i samrådsredogörelsen.

Flens kommun ställer nu ut förslag till reviderad renhållningsordning under perioden 29 april 2019 till och med 26 maj 2019. Under utställningen ges du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och efter utställningen beaktas inkomna synpunkter. Reviderad renhållningsordning för Flens kommun beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under kvartal fyra 2019.

Förslag till reviderad renhållningsordning finns under utställningsperioden på följande platser:

  • Flens kommunhus, Sveavägen 1, 642 36 Flen
  • Flens bibliotek, Drottninggatan 3, 642 37 Flen
  • Sörmland Vatten och Avfall AB, Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
  • flen.se

På den här länken publiceras aktuella dokument strax innan utställningen: Renhållningsordning 2019

Synpunkter

Synpunkter lämnar du till Sörmland Vatten via telefon, e-post, post eller besök. Inkomna synpunkter ska vara Sörmland Vatten tillhanda senast 26 maj 2019.

Telefon: 0150-800 100
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Besöks- och postadress: Sörmland Vatten och Avfall AB, Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm.

Arkiv