Hoppa till huvudinnehåll
Sörmlands hjärta ovanpå oskarp bakgrundsbild

Respons på Sörmlands medias granskning

Utifrån artikelserien de senaste veckorna är detta Flens kommuns respons.

Flens kommun välkomnar en  granskning. Media ska granska oss. Det är medias uppgift. Flens kommun säger inte att vi har gjort rätt. Vi säger heller inte att vi har gjort fel. Det får rättsliga instanser tala om för oss och vi välkomnar det. Det är bra för oss att få en vägledning i frågan efter en sådan process. Flens kommun kommer att rätta sig efter det.

Vi befinner oss i ett läge som vi aldrig har gjort förut på grund av den pandemi som härjar i hela världen. Men också i en situation som vi förhoppningsvis kommer att lära oss massor av. Flens kommun har agerat utifrån det vi, med de ingångsvärden vi hade där och då, ansett vara rätt utifrån t ex Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen, GDPR (EU:s dataskyddsförordning) och Patientsäkerhetslagen.

Under mars månad gick Flens kommun ut med uppgiften om att smitta av Covid-19 hade bekräftats på ett av våra sju boenden. Till dags dato är det tre av våra sju boenden som har eller har haft konstaterad smitta av Covid-19 och inom hela Flens kommuns vård- och omsorg finns det idag tre bekräftade fall. Enligt Region Sörmland finns det fram till 30 april, 80 bekräftade fall bland alla medborgare i kommunen. Vi valde att gå ut med den uppgiften om bekräftad smitta på boendet i mars, men det vi inte gick ut med var vilket boende det avsåg. Veckan som följde besvarade vi flera samtal där människor pekade ut medarbetare och vilket boende det var. Vi hade också samtal där flera ansåg sig ha rätt att få veta på vilket boende, alltså på vilken adress, detta gällde. Vi är en liten kommun. Det innebär att populationerna i våra verksamheter ofta är små. Av den anledningen är det särskilt viktigt för oss att säkerställa att de uppgifter vi lämnar ut inte kan röja identiteten för en enskild individ. Detta kan upplevas stå emot allmänhetens intresse av att få ta del av uppgifter som gemene man anser sig ha rätt att få veta. Vi respekterar att alla ser olika på den saken. Men vi behöver fortfarande värdera den enskilde brukarens och dess anhörigas intresse samt patientsekretessen.Det förfarandet skiljer sig heller inte mot annan smitta, vi lämnar exempelvis inte ut vilka boenden eller brukare som har MRSA eller VRE. Det är en svår avvägning som vi är väl medvetna om kan prövas om den är korrekt.  I vår avvägning har vi dock funnit att patientsekretessen väger över, särskilt med anledning av att vi är en liten kommun.

Att äldreomsorgen har drabbats av smitta av Covid-19 är givetvis ett stort misslyckande. Inte bara för Flens kommun, inte bara för Sverige som land men också för hela världen. Det är djupt olyckligt, tragiskt och sorgligt för brukare, för deras anhöriga och för medarbetare. Vad som ytterligare är viktigt för oss utifrån den pågående krisen som vi nu befinner oss i, är också att vara uppmärksamma på brister som vi nu kan se inom verksamheterna samt inom vårt och andras arbete och agerande och dra lärdom av det. Att uppmärksamma det är viktigt för att vi ska kunna arbeta med att åtgärda brister, ta till vara på goda exempel och framför allt framöver utveckla vår verksamhet till att bli ännu bättre på det vi gör varje dag för brukare, anhöriga och medarbetare.

Flens kommun har full tilltro till att alla medarbetare varje dag försöker att göra rätt utifrån rutiner och riktlinjer samt att de alltid agerar med brukares och anhörigas bästa i åtanke. Ingen vill göra fel. Och absolut inte medvetet. Våra medarbetare är fantastiska.

Arkiv